สถิติสูงสุด 10 อันดับแรก
 
    เรื่องที่มีผู้ดาวน์โหลดมากที่สุด
1 ข้าวลืมผัวจากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวลืมผัว 1571
2 คำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (ฉบับปรับปรุง) 1315
3 ข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ เล่ม 2 1231
4 พันธุ์ข้าวยอดนิยมชายแดนใต้ ซีบูกันตัง (PTNC09001) หอมกระดังงา (PTNC09002) ช่อลุง (PTNC99024-97) 1228
5 ผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่ง 1151
6 การลดต้นทุนการผลิตข้าว จังหวัดนครนายก 1120
7 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย 1003
8 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพิเศษ ปี 2551 ของศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 745
9 การปรับพื้นที่สภาพไร่เป็นนาขั้นบันได: ทางเลือกของเกษตรกรบนพื้นที่สูง 639
10 ความสัมพันธ์ของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระกับปริมาณ Tocopherol และ gamma aminobutyric acid (GABA) ในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก 632
    ผู้แต่งที่มีผลงานมากที่สุด
    คำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
 

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University