สถิติสูงสุด 10 อันดับแรก
 
    เรื่องที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด
1 การผสมเทียมแพะ แกะ 2595
2 การค้ำยันต้นไม้ในงานภูมิทัศน์ 2588
3 ชลศาสตร์สำหรับวิศวกรโยธา 2575
4 อะโวกาโดพันธุ์ใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวง 2186
5 แผนธุรกิจ: ไอศกรีมกะทิ 2122
6 การตรวจหายีนที่ตอบสนองต่อช่วงแสงในข้าว (Oryza sativa L.) พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้เทคนิค cDNA-SRAP 1794
7 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปลาน้ำจืดเบื้องต้นในหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร: รายงานการวิจัย 1694
8 การใช้ผลพลอยได้จากการเกษตรและเศษเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นอาหารหยาบสำหรับโค-กระบือ 1630
9 สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ 1605
10 การผ่าชันสูตรซากสัตว์และการเก็บตัวอย่าง 1540
    เรื่องที่มีผู้ดาวน์โหลดมากที่สุด
1 ข้อควรรู้ในการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบ/อาหารสัตว์ 13084
2 ผลของวิธีการทำแห้งต่อปริมาณ 6-gingerol สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและสมบัติการต้านออกซิเดชันของขิง (Zingiber officinale) 9575
3 กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย 8106
4 การทอดภายใต้สภาวะสุญญากาศ 4457
5 การเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับสารพิษฟอร์โบลเอสเทอร์ในน้ำมันสบู่ดำโดยใช้เบนโทไนต์ชนิดต่าง ๆ 4025
6 การใช้ GA3 และ CPPU เพื่อเพิ่มขนาดของผลองุ่นรับประทานสดพันธุ์ Perlette 3820
7 ประสิทธิผลของสมุนไพรไทยในการยับยั้งเชื้อ Candida albicans 3226
8 สมรรถภาพระบบสืบพันธุ์โคนมของฟาร์มโคนมในเขตอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 2663
9 การศึกษาเปรียบเทียบระบบการเพาะพันธุ์ปลานิล (Oreochromis niloticus) ในบ่อดิน บ่อซีเมนต์ และในกระชังแขวนลอยในบ่อดิน เพื่อผลิตลูกปลานิลเชิงพาณิชย์ 2433
10 อัตราส่วนเพศและความยาวแรกจับของปลาทู Rastrelliger brachysoma (Bleeker 1851) ที่จับได้โดยเรืออวนลากคู่จากอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 2225
    ผู้แต่งที่มีผลงานมากที่สุด
    คำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
 

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University