สถิติสูงสุด 10 อันดับแรก
 
    เรื่องที่มีผู้ดาวน์โหลดมากที่สุด
1 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merrill) ให้มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนสูงโดยไรโซเบียม 739
2 การเก็บรักษาเชื้อเห็ดฟางในไนโตรเจนเหลว 373
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากกากถั่วเหลือง 366
4 รวบรวม คัดเลือกพันธุ์เห็ดตีนแรดจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อเป็นพันธุ์ทางการค้า 335
5 การใช้แป้งข้าวทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์คุกกี้ 240
6 การประเมินปริมาณโปรตีนในแป้งฟลาวและสตาร์ชมันสำปะหลังด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี 205
7 การปรับปรุงพันธุ์อ้อย: รายงานการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์ รหัสโครงการ BT-B-01-PG-11-4924 204
8 วิจัยและพัฒนาการผลิตและใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อประโยชน์ทางการเกษตร I. ศึกษาแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคขอบใบแห้งและโรคไหม้ข้าว 189
9 การปรับปรุงพันธุ์อ้อย: รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4: โครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม 184
10 การหาเอกลักษณ์ของข้าวหอมมะลิไทยพร้อมรับประทาน 182
    ผู้แต่งที่มีผลงานมากที่สุด
    คำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
 

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University