สถิติสูงสุด 10 อันดับแรก
 
    เรื่องที่มีผู้ดาวน์โหลดมากที่สุด
1 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merrill) ให้มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนสูงโดยไรโซเบียม 738
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากกากถั่วเหลือง 346
3 การเก็บรักษาเชื้อเห็ดฟางในไนโตรเจนเหลว 334
4 รวบรวม คัดเลือกพันธุ์เห็ดตีนแรดจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อเป็นพันธุ์ทางการค้า 310
5 การใช้แป้งข้าวทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์คุกกี้ 235
6 การปรับปรุงพันธุ์อ้อย: รายงานการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์ รหัสโครงการ BT-B-01-PG-11-4924 200
7 การหาเอกลักษณ์ของข้าวหอมมะลิไทยพร้อมรับประทาน 177
8 การปรับปรุงพันธุ์อ้อย: รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4: โครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม 171
9 ความชื้นข้าวเปลือกระดับต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพการสีและคุณภาพข้าวสารเมื่อเก็บรักษา 170
10 วิจัยและพัฒนาการผลิตและใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อประโยชน์ทางการเกษตร I. ศึกษาแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคขอบใบแห้งและโรคไหม้ข้าว 164
    ผู้แต่งที่มีผลงานมากที่สุด
    คำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
 

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University