สถิติสูงสุด 10 อันดับแรก
 
    เรื่องที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด
1 โปรแกรมคำนวณสูตรอาหารสัตว์ราคาต่ำสุด 3724
2 ผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้ากินนีสีม่วง หญ้ากินนีมอมบาซา และหญ้ากินนีโคโลเนียว ภายใต้สภาพร่มเงาสวนปาล์มน้ำมันอายุ 3-5 ปี ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3191
3 แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) 2356
4 ตารางคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์: เอกสารคำแนะนำ 2308
5 หญ้ากัวเตมาลา 1956
6 โครงการสร้างวัวเนื้อพันธุ์ชาร์เบรย์ 1608
7 ถ่านอัดแท่งจากขี้วัว ติดไฟได้ ติดไฟดี ได้ไฟแรง แดงกว่าปกติ 1296
8 พยาธิอะนิสซาคิส (Anisakis simplex) ในปลาทะเลและปลาหมึก 1279
9 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฤทธิ์ในการถ่ายพยาธิของสมุนไพรไทย 3 ชนิด และยาถ่ายพยาธิในไก่พื้นเมือง 1274
10 การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกรสำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ หลักสูตรภายใต้โครงการการจัดการของเสียในฟาร์มปศุสัตว์ในภาคพื้นเอเชียตะวันออก 1143
    เรื่องที่มีผู้ดาวน์โหลดมากที่สุด
1 การเลี้ยงโคเนื้อเชิงธุรกิจ 8515
2 การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์แบบปล่อย: เอกสารเผยแพร่ 1413
3 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม: การใช้เครือข่ายแบบอีโก้เซนทริกเพื่อประเมินการแพร่กระจายโรคไข้หวัดนกของการเลี้ยงไก่หลังบ้านในจังหวัดราชบุรี 1153
4 คู่มือสุขภาพโคเนื้อ 636
5 การผลิตเนื้อโคคุณภาพ 553
6 การเปรียบเทียบวิธีการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ Toxoplama gondii ในโคนมในประเทศไทย 503
7 ความชุกของการติดเชื้อ Trypanosoma evansi ที่ทำให้เกิดอาการแท้งในโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย 452
8 การเลี้ยงโคเนื้อ 438
9 ความชุกทางวิทยาเซรุ่มของการติดเชื้อ Leishmania donovani complex ในสุนัขและแมวในจังหวัดสงขลาและสตูลของประเทศไทย 317
10 ลักษณะและมาตรฐานไก่พื้นเมืองไทย 311
    ผู้แต่งที่มีผลงานมากที่สุด
    คำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
 

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University