มิติใหม่ของการเกษตรไทย: บทบาทของหุ้นส่วนร่วมพัฒนา

รายละเอียด

 • มิติใหม่ของการเกษตรไทย: บทบาทของหุ้นส่วนร่วมพัฒนา

 • 15 ปี รวมพลคนข่าวเกษตร ทิศทางเกษตรไทยในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 • 2557

 •   สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์

 • บทความในหนังสือ

 • สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย

 • กรุงเทพฯ

 • 191 หน้า

 • ไทย

 • E10-เศรษฐกิจการเกษตร

 • E20-การบริหาร/ธุรกิจเกษตร

 • เกษตรกรรม;การพัฒนาการเกษตร;เกษตรกร;ข้าว;วิสาหกิจ;การจัดการฟาร์ม;ความยั่งยืน;

 • Agriculture;Agricultural development;Farmers;Rice;Enterprises;Farm management;Sustainability;

 • การเกษตร;หุ้นส่วนร่วมพัฒนา;บทบาท;การพัฒนาการเกษตร;การปฏิรูปเพื่อพัฒนา;เกษตรกร;ข้าวไทย;ธุรกิจการเกษตร;กับดักประชานิยม;การจัดการฟาร์ม;การบริหารธุรกิจ;ความยั่งยืน

 • Agriculture;Agricultural development;Farmer;Thai rice;Agribusiness;Populism;Farm management;Business Administration

 • TAB000025591303

 • [1] สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ (มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University