จินตภาพและความบันดาลใจจาก ข้าว

รายละเอียด

 • จินตภาพและความบันดาลใจจาก ข้าว

 • Imagination and inspiration from rice

 • 2556

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • [ม.ป.ท.]

 • 81 หน้า

 • B50-ประวัติศาสตร์

 • ข้าว;

 • Rice;

 • ข้าว;ภาพจิตรกรรม;ศิลปกรรม;การประกวดภาพวาด;ภาพวาดฝีพระหัตต์;พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว;ในหลวง

 • Rice;Painting;Arts;His majesty king Bhumibol Adulyadej

 • TAB000025590674

 • 20140046

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University