ผู้แต่ง
ลำดับ ผู้แต่ง จำนวนผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
1 ไสว บูรณพานิชพันธุ์ 1 0 ดู
2 ไสว บูรณพาณิชพันธุ์ 1 64 ดู
3 ไวพจน์ กันจู 1 204 ดู
4 ไมตรี สุทธิจิตต์ 1 0 ดู
5 ไมตรี สุทธจิตต์ 1 0 ดู
6 ไพโรจน์ วิริยจารี 2 0 ดู
7 ใจทิพย์ วานิชชัง 1 276 ดู
8 โอปอล์ ประภาวดี, บรรณาธิการ 1 88 ดู
9 โพธิ์ไทร สมชนะ 1 81 ดู
10 โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์ 1 106 ดู
11 โชติพัฒน์ เลิศชัยพัฒนกุล 1 168 ดู
12 โชติกา หยกทองวัฒนา 1 101 ดู
13 โจนาลิซา แอล เซี่ยงหลิว 1 116 ดู
14 แสวง เบ็ญชา 1 121 ดู
15 แสงทิพย์ ไทยธนาคม 1 161 ดู

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University