ผู้แต่ง
ลำดับ ผู้แต่ง จำนวนผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
1 ลดาวัลย์ มั่นคงสุจริต 1 241 ดู
2 ลลิตพรรณ พิบูลชัยสิทธิ์ 1 82 ดู
3 ลัคนา วัฒนะชีวกุล 1 98 ดู
4 ลัดดา กองเงินนอก 1 184 ดู
5 ลิลลี่ กาวีต๊ะ 1 0 ดู
6 ลือชัย อารยะรังสฤษฏ์ 1 0 ดู

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University