ผู้แต่ง
ลำดับ ผู้แต่ง จำนวนผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
1 ลดาวัลย์ มั่นคงสุจริต 1 218 ดู
2 ลลิตพรรณ พิบูลชัยสิทธิ์ 1 66 ดู
3 ลัคนา วัฒนะชีวกุล 1 84 ดู
4 ลัดดา กองเงินนอก 1 165 ดู
5 ลิลลี่ กาวีต๊ะ 1 0 ดู
6 ลือชัย อารยะรังสฤษฏ์ 1 0 ดู

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University