ผู้แต่ง
ลำดับ ผู้แต่ง จำนวนผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
1 ทรงกลด บางยี่ขัน 5 358 ดู
2 ทรงชัย ทองปาน 1 96 ดู
3 ทรงพล คูณศรีสุข 1 97 ดู
4 ทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ 1 208 ดู
5 ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย 1 252 ดู
6 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 1 608 ดู
7 ทองเปลว กองจันทร์ 1 0 ดู
8 ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ 1 984 ดู
9 ทาดาชิ โยชิฮาชิ 1 67 ดู
10 ทินกร สีเสียดค้า 3 94 ดู
11 ทิพวรรณ ตระกูลยิ่งเจริญ 1 99 ดู
12 ทิพวัลย์ สีจันทร์ 2 442 ดู
13 ทิพสุคนธ์ อังกาพย์ 1 63 ดู
14 ทิวา พาโคกทม 1 0 ดู
15 ทิวา พาโคกทูม 1 10 ดู

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University