ผู้แต่ง
ลำดับ ผู้แต่ง จำนวนผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
1 ไสว บูรณพานิชพันธุ์ 1 0 ดู
2 ไสว บูรณพาณิชพันธุ์ 1 64 ดู
3 ไวพจน์ กันจู 1 179 ดู
4 ไมตรี สุทธิจิตต์ 1 0 ดู
5 ไมตรี สุทธจิตต์ 1 0 ดู
6 ไพโรจน์ วิริยจารี 2 0 ดู
7 ใจทิพย์ วานิชชัง 1 232 ดู
8 โอปอล์ ประภาวดี, บรรณาธิการ 1 74 ดู
9 โพธิ์ไทร สมชนะ 1 67 ดู
10 โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์ 1 98 ดู
11 โชติพัฒน์ เลิศชัยพัฒนกุล 1 153 ดู
12 โชติกา หยกทองวัฒนา 1 91 ดู
13 โจนาลิซา แอล เซี่ยงหลิว 1 110 ดู
14 แสวง เบ็ญชา 1 120 ดู
15 แสงทิพย์ ไทยธนาคม 1 138 ดู

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University