ผลงานที่ได้รับความนิยม
ลำดับ ชื่อผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
1 การใช้ประโยชน์จากข้าวมอลต์ในการผลิตไวน์ข้าวไทย (สาโท) 613
2 การผลิตสาเกจากข้าวหลวงสันป่าตอง 453
3 การควบคุมโรคกล้าเน่าของข้าวในกระบะเพาะโดยเชื้อราเอนโดไฟต์ในข้าว 400
4 เตาลมร้อนเชื้อเพลิงชีวมวลแบบไซโคลน 392
5 มะลิโกเมนสุรินทร์และมะลินิลสุรินทร์ ข้าวเจ้าหอมต่างสีีของดีอีสาน 362
6 สภาวะการผลิตที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวสังข์หยดพัทลุง 348
7 ผลของการทำงานของยีนที่ควบคุมลักษณะทนน้ำท่วมบริเวณ sub1 ที่มีต่อยีนทั้งจีโนมภายใต้สภาวะน้ำท่วมฉับพลันด้วยเทคนิคดีเอ็นอะเร 255
8 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของเกษตรกรรายย่อย อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 232
9 ความหลากหลายของข้าวไร่ในจังหวัดน่าน 212
10 การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์เพื่อลดโรคเมล็ดด่างเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการขัดสีของข้าว 187
11 การผลิตเส้นหมี่จากแป้งข้าวกล้องงอกเสริมโปรตีนจากเนื้อปลา 160
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่สดจากแป้งข้าวดัดแปรด้วยความร้อนร่วมกับความชื้น 149
13 ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาต่อคุณภาพทางเคมีและความหอมของข้าวหอมมะลิ 143
14 ระดับการแสดงออกของ tonoplast Na+/H+ antiporter (OsNHX1) และกิจกรรมของเอนไซม์ P-ATPase, V-PPase, and V-ATPase ต่อสภาวะเครียดจากความเค็มในรากข้าว (Oryza sativa L.) 140
15 การจำแนกโปรตีนและหาลำดับเบสของยีน GluB ในข้าว 139
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University