เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 244 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ
 

การเพิ่มประสิทธิภาพการกะเทาะข้าวเปลือกหอมมะลิ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ การเพิ่มประสิทธิภาพการกะเทาะข้าวเปลือกหอมมะลิ

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง พนมกร ขวาของ , มัลลิกา ถาบุตร , มาลินี ลีโทชวลิต ,

 

การประยุกต์การปลูกข้าวด้วยเครื่องโรยเมล็ดแบบสายพาน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2553

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

ชื่อหนังสือ การประยุกต์การปลูกข้าวด้วยเครื่องโรยเมล็ดแบบสายพาน

จำนวนหน้า 196 หน้า

ผู้แต่ง ชุติ ม่วงประเสริฐ , ศักดา อินทรวิชัย , พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ , สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต , สถาพร นิยมคง ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University