การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 244 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ
 

พัฒนาการกระบวนการเรียนรู้ของชาวนาและความร่วมมือในการอนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าว จังหวัดน่าน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2553

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

ชื่อหนังสือ พัฒนาการกระบวนการเรียนรู้ของชาวนาและความร่วมมือในการอนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าว จังหวัดน่าน

จำนวนหน้า 196 หน้า

ผู้แต่ง สำรวย ผัดผล , พิมลพรรณ สกิดรัมย์ ,

 

มูลนิธิข้าวไทย เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของข้าวและชาวนาไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2544

ชื่อเอกสาร ข้าวในศิลปะและวัฒนธรรม

ชื่อหนังสือ มูลนิธิข้าวไทย เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของข้าวและชาวนาไทย

จำนวนหน้า 80 หน้า

ผู้แต่ง ขวัญใจ โกเมศ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University