ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 244 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ
 

จินตภาพและความบันดาลใจจาก ข้าว

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2556

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

กว่าข้าวจะเรียงเม็ด: 10 ปี มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2554

ผู้แต่ง จุฬารัตน์ นิรัติศยกุล, บรรณาธิการ , โอปอล์ ประภาวดี, บรรณาธิการ , มธุรพจน์ บุตรไวยวุฒิ, บรรณาธิการ ,

 

หลักฐานทางโบราณคดีที่เก่าแก่ที่สุดในโลก จากข้าวเจ้าป่า 14,000 ปี ถึงข้าวเจ้าปลูก 7,000 ปี

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2553

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

ชื่อหนังสือ หลักฐานทางโบราณคดีที่เก่าแก่ที่สุดในโลก จากข้าวเจ้าป่า 14,000 ปี ถึงข้าวเจ้าปลูก 7,000 ปี

จำนวนหน้า 196 หน้า

ผู้แต่ง อรไท ผลดี ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University