เกษตรทั่วไป

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 244 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ
 

การวิเคราะห์กลุ่มสาร Acylated Steryl Glucosides (ASGs) ในพันธุ์ข้าวไทยเพื่อตลาดสุขภาพ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์กลุ่มสาร Acylated Steryl Glucosides (ASGs) ในพันธุ์ข้าวไทยเพื่อตลาดสุขภาพ

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง อังศุธรย์ วสุสัณห์ , ภคินี อัครเวสสะพงศ์ , สุกัญญา วงศ์พรชัย , กฤษดา ปิติจะ , พนาวัลย์ สุทธิอาภรณ์ ,

 

ศักยภาพของเม็ดดูดความชื้นซีโอไลท์ในการลดความชื้นของเมล็ดพันธุ์ข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ ศักยภาพของเม็ดดูดความชื้นซีโอไลท์ในการลดความชื้นของเมล็ดพันธุ์ข้าว

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง พรทิพย์ ถาวงค์ , สุวัฒน์ สายมายา , อดุลย์ อินทรประเสริฐ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University