บทความรู้ทั่วไป

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 244 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 29 รายการ   
 

สีสันวัฒนธรรมข้าวอาเซียน

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2559

ผู้แต่ง วรรณา นาวิกมูล ,

 

สุวรรณ 1 ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของข้าวโพดไทยพันธุ์ดี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2558

ชื่อวารสาร ความรู้สู่สังคม: วิจัย สร้างสรรค์ ใช้งานได้จริง

ปีที่ (Vol.) 1 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 2-8

ผู้แต่ง สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ , สุจินต์ จินายน ,

 

มิติใหม่ของการเกษตรไทย: บทบาทของหุ้นส่วนร่วมพัฒนา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2557

ชื่อเอกสาร 15 ปี รวมพลคนข่าวเกษตร ทิศทางเกษตรไทยในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ชื่อหนังสือ มิติใหม่ของการเกษตรไทย: บทบาทของหุ้นส่วนร่วมพัฒนา

จำนวนหน้า 191 หน้า

ผู้แต่ง สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย , สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ ,

 

การปรับโครงสร้างพื้นฐานน้ำเพื่อการผลิตข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2557

ชื่อเอกสาร การประชุมเวทีข้าวไทย 2557 เรื่อง การปฏิรูปยุทธศาสตร์ข้าวไทย

ชื่อหนังสือ การปรับโครงสร้างพื้นฐานน้ำเพื่อการผลิตข้าว

จำนวนหน้า 70 หน้า

ผู้แต่ง ทองเปลว กองจันทร์ ,

 

การบริหารจัดการที่ดินเพื่อการทํานา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2557

ชื่อเอกสาร การประชุมเวทีข้าวไทย 2557 เรื่อง การปฏิรูปยุทธศาสตร์ข้าวไทย

ชื่อหนังสือ การบริหารจัดการที่ดินเพื่อการทํานา

จำนวนหน้า 70 หน้า

ผู้แต่ง อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ,

 

จินตภาพและความบันดาลใจจาก ข้าว

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2556

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งข้าวเป็นการขนส่งแบบหลายรูปแบบเพื่อการลดต้นทุน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง สดุดี สุพรรณไพ , อัฌฌมาพันธุ์ เกิดสวัสดิ์ ,

 

ความจริงเกี่ยวกับปุ๋ยในการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2554

ผู้แต่ง อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ ,

 

กว่าข้าวจะเรียงเม็ด: 10 ปี มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2554

ผู้แต่ง จุฬารัตน์ นิรัติศยกุล, บรรณาธิการ , โอปอล์ ประภาวดี, บรรณาธิการ , มธุรพจน์ บุตรไวยวุฒิ, บรรณาธิการ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 29 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University