บทความในวารสาร

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 244 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ
 

สุวรรณ 1 ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของข้าวโพดไทยพันธุ์ดี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2558

ชื่อวารสาร ความรู้สู่สังคม: วิจัย สร้างสรรค์ ใช้งานได้จริง

ปีที่ (Vol.) 1 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 2-8

ผู้แต่ง สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ , สุจินต์ จินายน ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University