บทความในหนังสือ

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 244 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 227 รายการ    
 

อิทธิพลของการกลึงหินขัดขาวที่มีต่ออัตราการแตกหักของข้าว และการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องขัดขาวแบบทรงกระบอกตั้ง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ อิทธิพลของการกลึงหินขัดขาวที่มีต่ออัตราการแตกหักของข้าว และการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องขัดขาวแบบทรงกระบอกตั้ง

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง ชานุ โพธิพิทักษ์ , จันทรัสจ์ วุฒิสัตย์วงศ์สกุล , อภิชาติ อาจนาเสียว ,

 

การเร่งความเก่าของข้าวสารพันธุ์หอมปทุมธานี 1 ด้วยคลื่นไมโครเวฟ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ การเร่งความเก่าของข้าวสารพันธุ์หอมปทุมธานี 1 ด้วยคลื่นไมโครเวฟ

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ , เบญจมาศ วิไลธำรงกุล , แสงทิพย์ ไทยธนาคม ,

 

ผลของการฉีดพ่นสเปอร์มิดีนต่อคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนส์ ปริมาณโพรลีน และการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลต์ของใบข้าวเหนียวดำภายใต้สภาวะเค็ม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ ผลของการฉีดพ่นสเปอร์มิดีนต่อคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนส์ ปริมาณโพรลีน และการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลต์ของใบข้าวเหนียวดำภายใต้สภาวะเค็ม

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง ปัญญา มาดี , สุมิตานันท์ จันทะบุรี , จิระวัฒน์ สนิทชน , วัฒนา พัฒนากูล , ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ ,

 

การคัดเลือกและจำแนกชนิดไรโซแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ การคัดเลือกและจำแนกชนิดไรโซแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง วราภรณ์ ปานอยู่ , วิชัย โฆสิตรัตน , สุจินต์ ภัทรภูวดล ,

 

การใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดที่มีต่อผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และปริมาณไนโตรเจนของข้าวสังข์หยดพัทลุง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ การใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดที่มีต่อผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และปริมาณไนโตรเจนของข้าวสังข์หยดพัทลุง

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง สมพร คำยศ ,

 

ผลของการเก็บรักษาข้าวต่อคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสและรีโทรเกรเดชันของข้าวหุงสุกแช่เยือกแข็ง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ ผลของการเก็บรักษาข้าวต่อคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสและรีโทรเกรเดชันของข้าวหุงสุกแช่เยือกแข็ง

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง วรรธินี เกตุคง , สงวนศรี เจริญเหรียญ ,

 

การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวกลายพันธุ์หอมนิลจากโครงการ TILLING ให้ทนทานต่อสภาพอุณหภูมิสูงในระยะเจริญพันธุ์ ภายใต้อุโมงค์จำลองสภาวะโลกร้อน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวกลายพันธุ์หอมนิลจากโครงการ TILLING ให้ทนทานต่อสภาพอุณหภูมิสูงในระยะเจริญพันธุ์ ภายใต้อุโมงค์จำลองสภาวะโลกร้อน

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง ณัฏฐ์ พานิชวงษ์ , สุไลมาน เจ๊ะอาบู , บุญธง วสุริย์ , ทิวา พาโคกทม , พูนพิภพ เกษมทรัพย์ , อภิชาติ วรรณวิจิตร , ชเนษฎ์ ม้าลำพอง ,

 

ผลการจัดการปุ๋ยไนโตรเจนและน้ำต่อผลผลิตและปริมาณสารแอนโทไซยานินในข้าวก่ำเหนียวพันธุ์พื้นเมือง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ ผลการจัดการปุ๋ยไนโตรเจนและน้ำต่อผลผลิตและปริมาณสารแอนโทไซยานินในข้าวก่ำเหนียวพันธุ์พื้นเมือง

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง วรรณภา กำถ้วย , เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม , ศันสนีย์ จำจด , ณัฏฐิณี ภัทรกุล , ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ,

 

การออกแบบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวหุงสุกเร็วพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ด้วยไมโครเวฟ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ การออกแบบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวหุงสุกเร็วพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ด้วยไมโครเวฟ

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ , เบญจวรรณ สนิทมัจโร , พรพิชา เพชรแก้วกุล ,

 

ผลของการไม่ไถพรวนและการใช้วัสดุอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและการสังเคราะห์ด้วยแสงของข้าวในสภาพดินเค็ม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ ผลของการไม่ไถพรวนและการใช้วัสดุอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและการสังเคราะห์ด้วยแสงของข้าวในสภาพดินเค็ม

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง กรกนก เภาโพธิ์ , ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช , วิมลนันท์ กันเกตุ , พรทิพย์ ศรีมงคล , เฉลิมพล เกิดมณี ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 227 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University