หนังสือ

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 244 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 16 จาก 16 รายการ  
 

ข้าว ขวัญของแผ่นดิน

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2547

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ข้าวกับชาวนา: เอกสารเผยแพร่ลำดับที่ 3

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2546

ผู้แต่ง ขวัญใจ โกเมศ , ทรงกลด บางยี่ขัน , ทิพวัลย์ สีจันทร์ , นันทิยา สว่างวุฒิธรรม , วรรณา นาวิกมูล , สุกัญญา สุจฉายา , เอี่ยม ทองดี ,

 

ข้าวกับชาวนา: เอกสารเผยแพร่ลำดับที่ 3 ของมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2546

ผู้แต่ง ขวัญใจ โกเมศ , ทรงกลด บางยี่ขัน , ทิพวัลย์ สีจันทร์ , นันทิยา สว่างวุฒิธรรม , วรรณา นาวิกมูล , สุกัญญา สุจฉายา , เอี่ยม ทองดี ,

 

การปรับระดับแปลงนา

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2546

ผู้แต่ง นิชัย ไทยพาณิชย์ , ทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ , ขวัญใจ โกเมศ ,

 

ข้าว: อาหารและการค้า

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2545

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ข้าวในศิลปะและวัฒนธรรม: เอกสารเผยแพร่ลำดับที่ 1

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2544

ผู้แต่ง สุเมธ ตันติเวชกุล , ประเทือง เอมเจริญ , เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ , สุกัญญา สุจฉายา , วรรณา นาวิกมูล , เอี่ยม ทองดี , ทรงกลด บางยี่ขัน , ขวัญใจ โกเมศ ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 16 จาก 16 รายการ  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University