หนังสือ

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 243 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 15 รายการ   
 

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง สมศรี อรุณินท์ , ขวัญใจ โกเมศ ,

 

สีสันวัฒนธรรมข้าวอาเซียน

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2559

ผู้แต่ง วรรณา นาวิกมูล ,

 

จินตภาพและความบันดาลใจจาก ข้าว

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2556

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

84 สูตรอาหารข้าวกล้อง เฉลิมพระเกียรติ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2554

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ข้าวของเรา

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2552

ผู้แต่ง สิทรา พรรณสมบูรณ์ ,

 

ข้าว ขวัญของแผ่นดิน

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2547

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 15 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University