หนังสือ

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 244 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 16 รายการ   
 

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง สมศรี อรุณินท์ , ขวัญใจ โกเมศ ,

 

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว: เอกสารประกอบการอบรมเกษตรกรในโครงการวิทยาลัยข้าวไทย

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง สมศรี อรุณินท์ , ขวัญใจ โกเมศ ,

 

สีสันวัฒนธรรมข้าวอาเซียน

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2559

ผู้แต่ง วรรณา นาวิกมูล ,

 

จินตภาพและความบันดาลใจจาก ข้าว

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2556

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ความจริงเกี่ยวกับปุ๋ยในการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2554

ผู้แต่ง อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ ,

 

กว่าข้าวจะเรียงเม็ด: 10 ปี มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2554

ผู้แต่ง จุฬารัตน์ นิรัติศยกุล, บรรณาธิการ , โอปอล์ ประภาวดี, บรรณาธิการ , มธุรพจน์ บุตรไวยวุฒิ, บรรณาธิการ ,

 

84 สูตรอาหารข้าวกล้อง เฉลิมพระเกียรติ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2554

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ข้าวของเรา

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2552

ผู้แต่ง สิทรา พรรณสมบูรณ์ ,

 

ร่วมใจคุ้มครองพันธุ์ข้าวไทย เฉลิมพระเกียรติ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2552

ผู้แต่ง ขวัญใจ โกเมศ , มาลี สุวรรณอัตถ์ , สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ , อรพิน วัฒเนสก์ , บริบูรณ์ สมฤทธิ์ , สงกรานต์ จิตรากร , สุรไกร สังฆสุบรรณ์ , หทัยรัตน์ อุไรรงค์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 16 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University