ทำไมข้าวหอมมะลิไทยจึงคว้ารางวัลข้าวที่ดีที่สุดในโลก ปี 2563

รายละเอียด

 • ทำไมข้าวหอมมะลิไทยจึงคว้ารางวัลข้าวที่ดีที่สุดในโลก ปี 2563

 • 2564

 •   รณชัย ช่างศรี

 • บทความในวารสาร

 • เคหการเกษตร

 • Home Agricultural Magazine

 • ม.ค. 2564

 • ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 หน้า 131-133

 • www.kehakaset.com

 • ไทย

 • E70-การค้า/การตลาด

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • F01-การผลิตพืช

 • ข้าวหอมมะลิไทย;ข้าวที่ดีที่สุดในโลก;รางวัล;การประกวด;พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105;ลักษณะประจำพันธุ์;การปลูก;เทคโนโลยีการผลิต

 • TAB000125642844

 • [1] รณชัย ช่างศรี (กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University