ข้าว โภชนาการ สุขภาพ

รายละเอียด

 • ข้าว โภชนาการ สุขภาพ

 • 2550

 •   สุคนธ์ ท้วมมา

 • หนังสือ

 • กรุงเทพฯ

 • 76 หน้า

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • ข้าว;ข้าวหอม;ความหอม;ข้าวสาร;แป้งข้าว;ข้าวหุงสุก;อาหาร;ผลิตภัณฑ์ข้าว;การแปรรูป;ข้าวบรรจุถุง;เมนูอาหาร;วิธีการหุงข้าว;พันธุ์;องค์ประกอบทางเคมี;ข้าวกล้อง;คุณค่าทางโภชนาการ

 • TAB000025640205

 • [1] สุคนธ์ ท้วมมา (กรมการข้าว สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University