เทคนิคตัดใบข้าวช่วยนาที่กระทบแล้งฟื้นตัว

รายละเอียด

 • เทคนิคตัดใบข้าวช่วยนาที่กระทบแล้งฟื้นตัว

 • 2562

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • จดหมายข่าวกรมการข้าว

 • ส.ค. 2562

 • ปีที่ 7 ฉบับที่ 11 หน้า 3

 • ไทย

 • H60-วัชพืช

 • ข้าว;การกำจัดวัชพืช;การตัดใบข้าว;นาข้าว;ความแห้งแล้ง;การฟื้นตัว

 • TAB000125631606

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University