ตอนที่ 16 คลีนิกดิน โดยเกษตรกร เพื่อเกษตรกร

รายละเอียด

 • ตอนที่ 16 คลีนิกดิน โดยเกษตรกร เพื่อเกษตรกร

 • โครงการนำร่องโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ

 • ไม่ระบุ

 •   ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  กรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่
  กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

 • [ม.ป.ท.]

 • ไทย

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • C10-การศึกษา

 • C20-การส่งเสริม

 • เกษตรกร;คลินิกดิน;การบริการ;การฝึกอบรม;การเก็บตัวอย่างดิน;การวิเคราะห์ดิน;การจัดการดิน;ปุ๋ยสั่งตัด;คำแนะนำการใช้ปุ๋ย;การส่งเสริมการเกษตร

 • KUC00005120

 • [1] ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ (มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University