กรมการข้าวร่วมจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าวประกอบพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รายละเอียด

 • กรมการข้าวร่วมจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าวประกอบพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 • 2560

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • จดหมายข่าวกรมการข้าว

 • ส.ค. 2560

 • ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 หน้า 4-5

 • ไทย

 • P01-การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน

 • ภูมิสถาปัตยกรรม;แปลงนาข้าว;แปลงนาตกแต่ง;การออกแบบ;พระเมรุมาศ;พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช;พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช;รัชกาลที่ 9;ในหลวง;กรมการข้าว

 • TAB000125611140

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University