วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ข้าวเป็นอาหารล้ำค่า ชาวนาคือคุณค่าของแผ่นดิน

รายละเอียด

 • วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ข้าวเป็นอาหารล้ำค่า ชาวนาคือคุณค่าของแผ่นดิน

 • 2559

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • จดหมายข่าวกรมการข้าว

 • มิ.ย. 2559

 • ปีที่ 4 ฉบับที่ 9 หน้า 4-7

 • ไทย

 • C10-การศึกษา

 • C20-การส่งเสริม

 • E70-การค้า/การตลาด

 • ข้าว;วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ;ชาวนา;การจัดงาน;กิจกรรม;ผลงานวิชาการ;นิทรรศการ;การประกวด;การสาธิต;การจำหน่ายสินค้า

 • TAB000125593385

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University