กรมการข้าวจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย

รายละเอียด

 • กรมการข้าวจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย

 • 2559

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • จดหมายข่าวกรมการข้าว

 • ส.ค. 2559

 • ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 หน้า 4-7

 • ไทย

 • C10-การศึกษา

 • A50-วิจัยเกษตร

 • ข้าว;กรมการข้าว;งานวิจัย;ประวัติ;ศูนย์วิจัยข้าว;พระยาโภชากร

 • TAB000125600456

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University