รอยเท้าคาร์บอนและการลดการปลดปล่อยคาร์บอนในระบบการปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศไทย: การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว

รายละเอียด

 • รอยเท้าคาร์บอนและการลดการปลดปล่อยคาร์บอนในระบบการปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศไทย: การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว

 • Carbon footprint and mitigation emission in major rice production system in Thailand: Methane emission from rice field

 • ไม่ระบุ

 •   ชิษณุชา บุดดาบุญ
    เบญจมาส รสโสภา
    กิ่งแก้ว คุณเขต
    วราภรณ์ วงศ์บุญ
    อภิวัฒน์ หาญธนพงศ์
    สำราญ อินแถลง

  เพิ่มเติม

 • หนังสือ

 • กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

 • ปทุมธานี

 • 10 แผ่น

 • F01-การผลิตพืช

 • P01-การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน

 • Oryza sativa;ข้าว;มีเทน;ก๊าซเรือนกระจก;มลพิษ;คาร์บอน;การผลิตพืช;นาข้าว;ประเทศไทย;

 • Oryza sativa;Rice;Methane;Greenhouse gases;Pollution;Carbon;Plant production;Rice fields;Thailand;

 • ข้าว;รอยเท้าคาร์บอน;การปลดปล่อยก๊าซ;ระบบการผลิตข้าว;ก๊าซเรือนกระจก;นาข้าว

 • Rice;Carbon footprint;Emission;Rice production system;Rice greenhouse gas

 • RIC020894

 • [1] ชิษณุชา บุดดาบุญ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี)
  [2] เบญจมาส รสโสภา (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี)
  [3] กิ่งแก้ว คุณเขต (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [4] วราภรณ์ วงศ์บุญ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี)
  [5] อภิวัฒน์ หาญธนพงศ์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่)
  [6] สำราญ อินแถลง (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี)

  เพิ่มเติม

 • [1] Chitnucha Buddhaboon (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Prachinburi Rice Research Center)
  [2] Benjamas Rossopa (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Prachinburi Rice Research Center)
  [3] Kingkaew Kunket (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development)
  [4] Waraporn Wongboon (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Ubonratchathani Rice Research Center)
  [5] Apiwat Hantanapong (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Chiang Mai Rice Research Center)
  [6] Samran Nthaleang (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Pathum Thani Rice Research Center)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University