ข้าวลูกผสมดีเด่น PTT06008H

รายละเอียด

 • ข้าวลูกผสมดีเด่น PTT06008H

 • PTT06008H Hybrid Rice

 • ไม่ระบุ

 •   สุภาพร จันทร์บัวทอง
    กัญญา เชื้อพันธุ์
    สุนันทา วงศ์ปิยชน
    วัชรี สุขวิวัฒน์
    ชวลิต หาญดี
    พชระ บุตรโคตร
    สุภาวิณี สวงโท
    สุรพงศ์ โพธิพิบูลย์
    ชวนชม ดีรัศมี
    พีระ ดุงสูงเนิน
    อุดมพรรณ พรหมนารท
    ไพลิน รัตนจันทร์
    สุรเดช ปาละวิสุทธิ์
    อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ
    อดุลย์ สิทธิวงศ์
    สกุล มูลคำ
    นงนุช ประดิษฐ์
    สุนิยม ตาปราบ
    ลือชัย อารยะรังสฤษฏ์
    อรพิน วัฒเนสก์
    อัญชลี ประเสริฐศักดิ์
    อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ

  เพิ่มเติม

 • หนังสือ

 • กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

 • ปทุมธานี

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • Oryza sativa;ข้าว;การปรับปรุงพันธุ์พืช;พ่อแม่;พันธุ์;ผลผลิต;

 • Oryza sativa;Rice;Plant breeding;Parents;Varieties;Yields;

 • ข้าวลูกผสม;ข้าวปทุมธานี 1;ข้าวสุพรรณบุรี 1;พันธุ์พ่อ;พันธุ์แม่;ข้าวพันธุ์แท้;ผลผลิต

 • Hybrid rice;PTT06008H;Parent lines;PTT1;SPR1

 • RIC020887

 • [1] สุภาพร จันทร์บัวทอง (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี)
  [2] กัญญา เชื้อพันธุ์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี)
  [3] สุนันทา วงศ์ปิยชน (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี)
  [4] วัชรี สุขวิวัฒน์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี)
  [5] ชวลิต หาญดี (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี)
  [6] พชระ บุตรโคตร (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี)
  [7] สุภาวิณี สวงโท (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี)
  [8] สุรพงศ์ โพธิพิบูลย์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง)
  [9] ชวนชม ดีรัศมี (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท)
  [10] พีระ ดุงสูงเนิน (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี)
  [11] อุดมพรรณ พรหมนารท (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี)
  [12] ไพลิน รัตนจันทร์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา)
  [13] สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก)
  [14] อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก)
  [15] อดุลย์ สิทธิวงศ์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวแพร่)
  [16] สกุล มูลคำ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่)
  [17] นงนุช ประดิษฐ์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน)
  [18] สุนิยม ตาปราบ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [19] ลือชัย อารยะรังสฤษฏ์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [20] อรพิน วัฒเนสก์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [21] อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [22] อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา)

  เพิ่มเติม

 • [1] Supaporn Junbuathong (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Pathum Thani Rice Research Center)
  [2] Kunya Cheaupan (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Pathum Thani Rice Research Center)
  [3] Sunanta Wongpiyachon (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Pathum Thani Rice Research Center)
  [4] Watcharee Sukviwat (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Pathum Thani Rice Research Center)
  [5] Chawalit Handee (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Pathum Thani Rice Research Center)
  [6] Pachara Bootkote (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Pathum Thani Rice Research Center)
  [7] Supavinee Sawongtho (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Suphan Buri Rice Research Center)
  [8] Surapong Potipibool (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Klong Luang Rice Research Center)
  [9] Chuanchom Deerusamee (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Chai Nat Rice Research Center)
  [10] Peera Doungsoongnern (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Prachin Buri Rice Research Center)
  [11] Udompan promnart (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Prachin Buri Rice Research Center)
  [12] Pailin Rattanachan (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Chachoengsao Rice Research Center)
  [13] Suradet Palawisut (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Phitsanulok Rice Research Center)
  [14] Acharaporn Na Lampang Noenplab (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Phitsanulok Rice Research Center)
  [15] Adul Sittiwong (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Phrae Rice Research Center)
  [16] Sakul Moolkum (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Chiang Mai Rice Research Center)
  [17] Nongnoot Pradit (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Mae Hong Son Rice Research Center)
  [18] Suniyom Taprab (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development)
  [19] Luechai Arayarungsarit (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development)
  [20] Orapin Wataneska (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development)
  [21] Anchalee Prasertsak (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development)
  [22] Apichart Lawanprasert (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Phranakorn Sri Ayutthaya Rice Research Center)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University