ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อชนิดของเชื้อสาเหตุ และการระบาดของโรคข้าวในนาชลประทานที่ปลูกต่อเนื่อง

รายละเอียด

 • ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อชนิดของเชื้อสาเหตุ และการระบาดของโรคข้าวในนาชลประทานที่ปลูกต่อเนื่อง

 • [Proceeding of rice research conference 2014: Rice research center groups in upper and lower northern region]

 • 2557

 •   อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ
    รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์
    วิชชุดา รัตนากาญจน์
    วันพร เข็มมุกด์
    สิทธ์ ใจสงฆ์
    พันนิภา ยาใจ
    ปิยะวรรณ ใยดี
    นุจรินทร์ จังขันธ์
    กรสิริ ศรีนิล
    ธราพร ยืนยงค์
    ดวงกมล บุญช่วย
    อนรรฆพล บุญช่วย
    ดวงพร วิธูรจิตต์
    นิตยา รื่นสุข
    เฉลิมขวัญ ฉิมวัย
    เฉลิมชาติ ฤาชัยคราม
    กนกอร ดอกไม้เทศ
    วรรณพรรณ จันลาภา
    ทัสดาว เกตุเนตร
    เฉลิมพล เฉลิมพลโยธิน
    สมหมาย ศรีวิสุทธิ์
    นภดล ประยูรสุข
    ชนสิริน กลิ่นมณี
    เสาวนีย์ ศรีบัว

  เพิ่มเติม

 • บทความในหนังสือ

 • กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท

 • การสัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2557, 25-26 มี.ค. 2557, นครสวรรค์

 • 434 หน้า

 • P40-อุตุนิยมวิทยา

 • H20-โรคพืช

 • H10-ศัตรูพืช

 • ข้าว;ข้าวนาชลประทาน;การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ;เชื้อสาเหตุ;ศัตรูพืช;การระบาดของโรค;ระบบการปลูกพืช;

 • Rice;Irrigated rice;Climatic change;Pathogens;Pests of plants;Epidemics;Cropping systems;

 • ข้าว;การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ;เชื้อสาเหตุโรคข้าว;การระบาดของโรคข้าว;การทำนาอย่างต่อเนื่อง;ข้าวนาชลประทาน;อุตุนิยมวิทยา;ประเทศไทย

 • Climate change;Rice pathogen;Rice epidemics;Continuous cropping;Irrigated rice;Thailand

 • RIC021115

 • [1] อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก)
  [2] รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [3] วิชชุดา รัตนากาญจน์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [4] วันพร เข็มมุกด์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [5] สิทธ์ ใจสงฆ์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [6] พันนิภา ยาใจ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวแพร่)
  [7] ปิยะวรรณ ใยดี (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวแพร่)
  [8] นุจรินทร์ จังขันธ์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย)
  [9] กรสิริ ศรีนิล (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย)
  [10] ธราพร ยืนยงค์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย)
  [11] ดวงกมล บุญช่วย (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท)
  [12] อนรรฆพล บุญช่วย (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท)
  [13] ดวงพร วิธูรจิตต์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท)
  [14] นิตยา รื่นสุข (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี)
  [15] เฉลิมขวัญ ฉิมวัย (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี)
  [16] เฉลิมชาติ ฤาชัยคราม (7กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี)
  [17] กนกอร ดอกไม้เทศ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี)
  [18] วรรณพรรณ จันลาภา (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี)
  [19] ทัสดาว เกตุเนตร (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี)
  [20] เฉลิมพล เฉลิมพลโยธิน (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี)
  [21] สมหมาย ศรีวิสุทธิ์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา)
  [22] นภดล ประยูรสุข (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา)
  [23] ชนสิริน กลิ่นมณี (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง)
  [24] เสาวนีย์ ศรีบัว (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง)

  เพิ่มเติม

 • [1] Acharaporn Na Lampang Noenplab (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Phitsanulok Rice Research Center)
  [2] Rasamee Dhitikiattipong (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development)
  [3] Witchuda Rattanakarn (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development)
  [4] Wanporn Khemmook (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development)
  [5] Sith Jaisong (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development)
  [6] Pannipa Yajai (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Phrae Rice Research Center)
  [7] Piyawan Yaidee (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Phrae Rice Research Center)
  [8] Nootjarin jungkhun (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Chiang Rai Rice Research Center)
  [9] Kornsiri Srinin (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Chiang Rai Rice Research Center)
  [10] Taraporn Yuenyong (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Chiang Rai Rice Research Center)
  [11] Duangkamon Boonchuay (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Chainat Rice Research Center)
  [12] Anakkapon Boonchuay (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Chainat Rice Research Center)
  [13] Duangporn Witoonjit (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Chainat Rice Research Center)
  [14] Nittaya Ruensuk (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Pathum Thani Rice Research Center)
  [15] Chalermkwan Chimwai (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Pathum Thani Rice Research Center)
  [16] Chalermchart Ruechaikarm (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Suphanburi Rice Research Center)
  [17] Kanok-orn Dawkmaitate (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Suphanburi Rice Research Center)
  [18] Wannapan janlapa (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Prachin Buri Rice Research Center)
  [19] Tasdow Kate-nate (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Prachin Buri Rice Research Center)
  [20] Chalermpol Chalermpolyothin (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Prachin Buri Rice Research Center)
  [21] Sommai Sriwisut (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Chachoengsao Rice Research Center)
  [22] Noppadol prayoonsook (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Chachoengsao Rice Research Center)
  [23] Chanasirin Klinmanee (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Phatthalung Rice Research Center)
  [24] Saowanee Sribua (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Phatthalung Rice Research Center)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University