ผลิตภัณฑ์จากต้นกล้าข้าว

รายละเอียด

 • ผลิตภัณฑ์จากต้นกล้าข้าว

 • Rice seedling products

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • กรมการข้าว สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

 • กรุงเทพฯ

 • 2 หน้า

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • ข้าว;ต้นกล้า;ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืช;เครื่องดื่ม;ขนมหวาน;กรรมวิธีการผลิตอาหาร;

 • Rice;Seedlings;Processed plant products;Beverages;Confectionery;Food processing;

 • ผลิตภัณฑ์จากต้นกล้าข้าว;เครื่องดื่มจากต้นกล้าข้าว;ชาเขียวใบข้าว;น้ำต้นกล้าเกล็ดหิมะ;ขนมต้นกล้า;กระแถแล;กรรมวิืธีการผลิต

 • Rice seedling products;Food processing

 • RIC040003

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University