ข้าว GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

รายละเอียด

 • ข้าว GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

 • ไม่ระบุ

 •   ทานตะวัน วรรธนะวลัญช์
    สมใจ แก้วสร

 • หนังสือ

 • กรมการข้าว สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

 • กรุงเทพฯ

 • 6 หน้า

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • Oryza sativa;พันธุ์;ลักษณะทางการเกษตร;

 • Oryza sativa;Varieties;Agronomic characters;

 • ข้าวจีไอ;ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง;ข้าวหอมมะลิอสุรินทร์;ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้;ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี;ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้;ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร;สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์;การพัฒนาข้าวจีไอ

 • Rice;GI;Thai Geographical Indication;Geographical indication

 • [1] ทานตะวัน วรรธนะวลัญช์ (กรมการข้าว สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว)
  [2] สมใจ แก้วสร (กรมการข้าว สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University