การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์สำหรับข้าว

รายละเอียด

 • การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์สำหรับข้าว

 • Bio-fertilizer of rice development

 • การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2550

 • [Proceedings of rice and temperate cereal crops annual conference 2007]

 • 2550

 •   สมปอง หมื่นแจ้ง
    ประไพ ทองระอา
    สรัตนา เสนาะ
    ศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต
    กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล

 • บทความในหนังสือ

 • กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว

 • การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2550

 • ปทุมธานี

 • 19-21 ก.พ. 2550

 • กรุงเทพฯ

 • 314 หน้า

 • ไทย

 • F04-ปุ๋ย

 • Oryza sativa;ปุ๋ยชีวภาพ;ไรโซแบคทีเรีย;ดิน;ราก;ลำต้น;ใบ;นาข้าว;สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช;การตรึงไนโตรเจน;ฟอสฟอรัส;การละลายได้;

 • Oryza sativa;Biofertilizers;Rhizobacteria;Soil;Roots;Stems;Leaves;Rice fields;Plant growth substances;Nitrogen fixation;Phosphorus;Solubilization;

 • ข้าว;ปุ๋ยชีวภาพ;พีจีพีอาร์;แบคทีเรีย;ดิน;ราก;ต้น;ใบข้าว;นาข้าว;สารส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช;การตรึงไนโตรเจน;การละลายฟอสฟอรัส

 • Rice;Plant growth promoting rhizobacteria;PGPR;Bio-fertilizer

 • RIC020110

 • [1] สมปอง หมื่นแจ้ง (กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน)
  [2] ประไพ ทองระอา (กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน)
  [3] สรัตนา เสนาะ (กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน)
  [4] ศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต (กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน)
  [5] กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล (กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน)

  เพิ่มเติม

 • [1] Sompong Meunchang (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Agricultural Production Science Research and Development Office. Soil Science Research Group)
  [2] Praphai Thongra-ar (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Agricultural Production Science Research and Development Office. Soil Science Research Group)
  [3] Sarattana Sanoh (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Agricultural Production Science Research and Development Office. Soil Science Research Group)
  [4] Sirilak Kaewsuralikhit (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Agricultural Production Science Research and Development Office. Soil Science Research Group)
  [5] Klesanapong Sripongkul (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Agricultural Production Science Research and Development Office. Soil Science Research Group)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University