ผลงานที่ได้รับความนิยม
ลำดับ ชื่อผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
1 ผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่ง 1793
2 การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์สำหรับข้าว 1683
3 โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวกล้องงอก 1436
4 พันธุ์ข้าวใหม่ของกรมการข้าว ก.ข.1 ก.ข.2 ก.ข.3 1077
5 ข้าวเจ้า พันธุ์พิษณุโลก 80 1049
6 โรคข้าวและการป้องกันกำจัด 1037
7 ไข่มดริ้น (NSRC95001-1-3) ข้าวท้องถิ่นเมืองนคร 995
8 คุกกี้แป้งข้าวเจ้า 964
9 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวสาลีในภาคเหนือตอนบน 944
10 การผลิตไวน์ข้าวจากเชื้อบริสุทธิ์ Aspergillus oryzae และ Saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์ต่าง ๆ 919
11 ขนมดอกจอก 871
12 สายพันธุ์ PTTC02019-1 ข้าวเสาไห้คุณภาพดี 793
13 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนสว่าง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี 2552 782
14 ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวจีไอพันธุ์แรกของประเทศไทย 716
15 โปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช/คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง 706
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University