ผลงานทั้งหมด :

  ผลงานล่าสุด

เทคนิค Ultrathin layer isoelectric focusing เพื่อการทดสอบพันธุ์ปนในเมล็ดพันธุ์ข้าว

ผู้แต่ง ภคนันท์ เจียมแท้ , ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล , วันชัย จันทร์ประเสริฐ , ...

ปีพิมพ์   2558

ผลของสารคลุกเมล็ดไทอะมีโทแซมต่อการงอกและการเจริญเติบโตในระยะแรกของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ในสภาพนาหว่านน้ำตม

ผู้แต่ง ปรมิศร์ คุณวัฒน์ , วันชัย จันทร์ประเสริฐ , สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ , ...

ปีพิมพ์   2558

เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้

ผู้แต่ง กวิสรา ถ้วยทอง

ปีพิมพ์   2563

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

ผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่ง

ผู้แต่ง วัชรี สุขวิวัฒน์ , สุนันทา วงศ์ปิยชน

ปีพิมพ์   2551

การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์สำหรับข้าว

ผู้แต่ง สมปอง หมื่นแจ้ง , ประไพ ทองระอา , สรัตนา เสนาะ , ...

ปีพิมพ์   2550

โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวกล้องงอก

ผู้แต่ง สุภาณี จงดี , กฤษณา สุดทะสาร , รานี เคนเหลื่อม , ...

ปีพิมพ์   2551

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University