ผลงานทั้งหมด :

  ผลงานล่าสุด

เสถียรภาพการให้ผลผลิตของข้าวลูกผสมสายพันธุ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พันธุ์ KUH1 และ KUH2

ผู้แต่ง ภาคภูมิ เนตนิล , สุภาพร จันทร์บัวทอง , วีรชัย มัธยัสถ์ถาวร , ...

ปีพิมพ์   2562

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข69 (ทับทิมชุมแพ)

ผู้แต่ง รณชัย ช่างศรี , สุพัฒนา บุรีรัตน์ , ธัญวราภรณ์ ปรุงฆ้อง , ...

ปีพิมพ์   2559

ข้าวเหนียวพันธุ์ลืมผัว

ผู้แต่ง อภิชาติ เนินพลับ , อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ , สุรีย์ ศรีวันทนียกุล , ...

ปีพิมพ์   2559

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

ผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่ง

ผู้แต่ง วัชรี สุขวิวัฒน์ , สุนันทา วงศ์ปิยชน

ปีพิมพ์   2551

การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์สำหรับข้าว

ผู้แต่ง สมปอง หมื่นแจ้ง , ประไพ ทองระอา , สรัตนา เสนาะ , ...

ปีพิมพ์   2550

โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวกล้องงอก

ผู้แต่ง สุภาณี จงดี , กฤษณา สุดทะสาร , รานี เคนเหลื่อม , ...

ปีพิมพ์   2551

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University