ผลงาน

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 1,669 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 10 รายการ    
 

การเสริมสร้างพลังอำนาจชาวนาในการแก้ไขปัญหาการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง พรศิริ เสนากัสป์ ,

 

ตอนที่ 11 ปุ๋ยสั่งตัดคืออะไร

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร โครงการนำร่องโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ

ชื่อหนังสือ ตอนที่ 11 ปุ๋ยสั่งตัดคืออะไร

ผู้แต่ง สหัสชัย คงทน ,

 

ตอนที่ 12 ปุ๋ยสั่งตัด ลดต้นทุนการผลิตข้าวได้จริงหรือ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร โครงการนำร่องโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ

ชื่อหนังสือ ตอนที่ 12 ปุ๋ยสั่งตัด ลดต้นทุนการผลิตข้าวได้จริงหรือ

ผู้แต่ง รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม ,

 

ตอนที่ 13 จุดเด่นของเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดคืออะไร

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร โครงการนำร่องโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ

ชื่อหนังสือ ตอนที่ 13 จุดเด่นของเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดคืออะไร

ผู้แต่ง ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ ,

 

ตอนที่ 14 การวิเคราะห์ดินและการเก็บตัวอย่างดิน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร โครงการนำร่องโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ

ชื่อหนังสือ ตอนที่ 14 การวิเคราะห์ดินและการเก็บตัวอย่างดิน

ผู้แต่ง รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม ,

 

ตอนที่ 15 การใช้ app ค้นหาชุดดินและคำแนะนำปุ๋ย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร โครงการนำร่องโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ

ชื่อหนังสือ ตอนที่ 15 การใช้ app ค้นหาชุดดินและคำแนะนำปุ๋ย

ผู้แต่ง เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ ,

 

ตอนที่ 16 คลีนิกดิน โดยเกษตรกร เพื่อเกษตรกร

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร โครงการนำร่องโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ

ชื่อหนังสือ ตอนที่ 16 คลีนิกดิน โดยเกษตรกร เพื่อเกษตรกร

ผู้แต่ง ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ ,

 

ระบบนิเวศในนาข้าว: เอกสารเผยแพร่ สสข. 2557-06-084

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ชีวชนิดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคกลางและปฏิกิริยาต่อพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในพื้นที่

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ

ปีที่ (Vol.) 4 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 48-58

ผู้แต่ง ปรางค์นัดดา ประกอบนา , ปภพ สินชยกุล , วิชัย สรพงษ์ไพศาล , คณิตา เกิดสุข , อารยา บุญศักดิ์ , วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ ,

 

ทำไมข้าวหอมมะลิไทยจึงคว้ารางวัลข้าวที่ดีที่สุดในโลก ปี 2563

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 131-133

ผู้แต่ง รณชัย ช่างศรี ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 10 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University