โภชนาการของมนุษย์

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 1,669 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ
 

ค่าดัชนีน้ำตาลในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2557

จำนวนหน้า 268 หน้า

ผู้แต่ง ภคินี อัครเวสสะพงศ์ , สุนันทา วงศ์ปิยชน , กัญญา เชื้อพันธุ์ , วัชรี สุขวิวัฒน์ , ปราณี มณีนิล , อังศุธรย์ วสุสัณห์ , ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University