กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 1,669 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 104 รายการ    
 

ดัชนีน้ำตาลในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกของข้าว 4 พันธุ์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

จำนวนหน้า 234 หน้า

ผู้แต่ง สุนันทา วงศ์ปิยชน , ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์ , กัญญา เชื้อพันธุ์ , วัชรี สุขวิวัฒน์ , ปราณี มณีนิล , อังศุธรย์ วสุสัณห์ ,

 

การผลิตแป้งละลายน้ำเย็นจากแป้งข้าวที่มีปริมาณอะมิโลสต่าง ๆ: รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปีงบประมาณ 2550

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2557

ผู้แต่ง กล้าณรงค์ ศรีรอต , เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ , ไชยรัตน์ เพ็ชรชลานุวัฒน์ , ปฐมา จาตกานนท์ , รุ่งทิวา วันสุขศรี ,

 

มหัศจรรย์ ข้าวไทย

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2557

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ข้าวลืมผัวจากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวลืมผัว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2557

จำนวนหน้า 434 หน้า

ผู้แต่ง อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ , สุพัตรา สุวรรณธาดา , พรสุรี กาญจนา , สอางค์ ไชยรินทร์ , สุภาณี จงดี , กาญจนา พิบูลย์ ,

 

ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องอัดแท่ง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2556

ชื่อเอกสาร เอกสารการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2556

ชื่อหนังสือ ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องอัดแท่ง

จำนวนหน้า 326 หน้า

ผู้แต่ง รุจิรา ปรีชา ,

 

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อัลฟ่า-อะไมเลสของสารสกัดหยาบโปรตีนจากเมล็ดข้าวไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2556

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อัลฟ่า-อะไมเลสของสารสกัดหยาบโปรตีนจากเมล็ดข้าวไทย

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง รักฤดี สารธิมา , ศรัณยู คำเมือง , พีระยศ แข็งขัน , ศุภอรรจ ศิริกันทรมาศ ,

 

ความสัมพันธ์ของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระกับปริมาณ Tocopherol และ gamma aminobutyric acid (GABA) ในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2556

จำนวนหน้า 315 หน้า

ผู้แต่ง ภคินี อัครเวสสะพงศ์ , สุกัญญา วงศ์พรชัย , สุนันทา วงศ์ปิยชน , กฤษดา ปิติจะ , อังศุธรย์ วสุสัณห์ , พนาวัลย์ สุทธิอาภรณ์ ,

 

การศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มสาร Acylated steryl glucosides ในข้าวกล้องและข้าวกล้อง และความสัมพันธ์กับสีของข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2556

จำนวนหน้า 315 หน้า

ผู้แต่ง ภคินี อัครเวสสะพงศ์ , สุกัญญา วงศ์พรชัย , สุนันทา วงศ์ปิยชน , กฤษดา ปิติจะ , อังศุธรย์ วสุสัณห์ , พนาวัลย์ สุทธิอาภรณ์ ,

 

ความสัมพันธ์ของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระกับปริมาณ tocopherol และ gamma aminobutyric acid ในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2556

จำนวนหน้า 326 หน้า

ผู้แต่ง ภคินี อัครเวสสะพงศ์ , อังศุธรย์ วสุสัณห์ , สุกัญญา วงศ์พรชัย ,

 

การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติความหนืดของแป้งและคุณภาพการหุงต้มระหว่างการเก็บรักษาของสายพันธุ์ข้าวนาสวนนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2556

ชื่อเอกสาร เอกสารการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2556

ชื่อหนังสือ การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติความหนืดของแป้งและคุณภาพการหุงต้มระหว่างการเก็บรักษาของสายพันธุ์ข้าวนาสวนนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จำนวนหน้า 326 หน้า

ผู้แต่ง กฤษณา สุดทะสาร , รานี เคนเหลื่อม ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 104 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University