การอารักขาพืช

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 1,601 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 227 รายการ    
 

บทบาทของอัลลีโลพาธีต่อการจัดการวัชพืชในการผลิตข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 9 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 100-113

ผู้แต่ง ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ ,

 

ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจาก กะเพรา กานพลู มะกรูดและยี่หร่าต่อเชื้อรา Curvularia spp. สาเหตุโรคเมล็ดด่างของข้าวไร่

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14

ชื่อหนังสือ ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจาก กะเพรา กานพลู มะกรูดและยี่หร่าต่อเชื้อรา Curvularia spp. สาเหตุโรคเมล็ดด่างของข้าวไร่

จำนวนหน้า 270 หน้า

ผู้แต่ง อลงกรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง , ร่วมจิตร นกเขา , พรประภา คงตระกูล ,

 

การทดสอบพืชอาหารของแมลงหล่า (Scotinophara coarctata (Fabricius))

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 8 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 87-94

ผู้แต่ง รอยบุญ จำรัสกาญจน์ , วันทนา ศรีรัตนศักดิ์ ,

 

การควบคุมเชื้อราโรคไหม้ข้าวโดยชีววิธี: กรณีศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐหลุยเซียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 8 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 95-105

ผู้แต่ง นุจรินทร์ จังขันธ์ ,

 

ชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus amyloliquefaciens และ Bacillus cereus ในการควบคุมโรคเมล็ดด่างของข้าวในสภาพเรือนทดลอง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1: ร่วมขับเคลื่อนการจัดการสารเคมีไทยให้ปลอดภัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ชื่อหนังสือ ชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus amyloliquefaciens และ Bacillus cereus ในการควบคุมโรคเมล็ดด่างของข้าวในสภาพเรือนทดลอง

จำนวนหน้า 422 หน้า

ผู้แต่ง ดวงกมล บุญช่วย , รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์ ,

 

แมลงบั่ว: ศัตรูข้าวที่ต้องจัดการการระบาด

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 8 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 84-108

ผู้แต่ง วันทนา ศรีรัตนศักดิ์ ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 227 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University