เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 1,601 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 77 รายการ   
 

เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 8 ฉบับที่ (No.) 7 หน้า 3

ผู้แต่ง กวิสรา ถ้วยทอง ,

 

กว่าจะเป็นข้าวสาร Q

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 7 ฉบับที่ (No.) 11 หน้า 4-5

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

แนวทางส่งเสริมการผลิตข้าวตามความต้องการของผู้บริโภคในจังหวัดพัทลุง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 10 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 86-94

ผู้แต่ง ณรงค์ นาคะสวรรค์ , จำเนียร เจียมสวัสดิ์ ,

 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน ความหลากหลายของพันธุ์ข้าวและความเหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 36 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 23-33

ผู้แต่ง ฐปรัฏฐ์ สีลอยอุ่นแก้ว , สิปปวิชญ์ ปัญญาตุ้ย , สุทธิกานต์ ใจกาวิล ,

 

12 ปีกรมการข้าว ยกระดับข้าวไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 6 ฉบับที่ (No.) 7 หน้า 4-5

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ประเทศไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 6 ฉบับที่ (No.) 11 หน้า 6-7

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การใช้ประโยชน์ที่ดินและความหลากหลายของพันธุ์ข้าวที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 35 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 11-23

ผู้แต่ง ฐปรัฏฐ์ สีลอยอุ่นแก้ว , ชิษณุชา บุญดาบุญ ,

 

เกษตรทฤษฎีใหม่

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 3

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ (ตอน 2)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 7 หน้า 6-7

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 77 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University