การบริหาร และการออกกฏหมาย

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 1,662 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ
 

สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่เป็นสารขัดขวางการทำงานของต่อมไร้ท่อ: ผลกระทบต่อผู้ส่งออกข้าวไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 10 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 108-119

ผู้แต่ง พยอม โคเบลลี่ , ธีรดา หวังสมบูรณ์ดี ,

 

ทิศทางการดำเนินงานกรมการข้าว ปี 2560

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 3

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ควันหลงการจัดงานวันสถาปนากรมการข้าวครบรอบ 10 ปี 16 มีนาคม 2559

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 4 ฉบับที่ (No.) 7 หน้า 8-11

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวจีไอ พันธุ์แรกของโลก

ชื่อหนังสือ กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

จำนวนหน้า 142 หน้า

ผู้แต่ง วัชรา ชำนาญวงษ์ ,

 

การขึ้นทะเบียนข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวจีไอ พันธุ์แรกของโลก

ชื่อหนังสือ การขึ้นทะเบียนข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

จำนวนหน้า 142 หน้า

ผู้แต่ง ทานตะวัน วรรธนะวลัญช์ ,

 

สิทธิเกษตรกรเกี่ยวกับพันธุกรรมพืช

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2552

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2552

ชื่อหนังสือ สิทธิเกษตรกรเกี่ยวกับพันธุกรรมพืช

จำนวนหน้า 389 หน้า

ผู้แต่ง สงกรานต์ จิตรากร ,

 

สิทธิเกษตรกรเกี่ยวกับพันธุกรรมพืช

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 3 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 78-84

ผู้แต่ง สงกรานต์ จิตรากร ,

 

สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2551

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 2 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 71-74

ผู้แต่ง สงกรานต์ จิตรากร ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University