การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 1,669 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 27 รายการ    
 

การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านข้าว (นาแปลงใหญ่) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิต

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 4 ฉบับที่ (No.) 7 หน้า 4-7

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การยอมรับของเกษตรกรต่อข้าวนาชลประทานสายพันธุ์ดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2557

จำนวนหน้า 299 หน้า

ผู้แต่ง จงใจ มะปะเข ,

 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดหนองบัวลำภู

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2557

จำนวนหน้า 299 หน้า

ผู้แต่ง ชนะ ศรีสมภาร , สุขวิทยา ภาโสภะ , วราภรณ์ บุญประคม , เอกสิทธิ์ สกุลคู ,

 

หมู่บ้านชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว: จากงานวิจัยถ่ายทอดสู่ชุมชน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2556

จำนวนหน้า 315 หน้า

ผู้แต่ง เฉลิมชาติ ฤาชัยคราม ,

 

การอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวจีไอ พันธุ์แรกของโลก

ชื่อหนังสือ การอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

จำนวนหน้า 142 หน้า

ผู้แต่ง วิไลลักษณ์ สุขปราการ ,

 

การประชาสัมพันธ์ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวจีไอ พันธุ์แรกของโลก

ชื่อหนังสือ การประชาสัมพันธ์ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

จำนวนหน้า 142 หน้า

ผู้แต่ง ทานตะวัน วรรธนะวลัญช์ ,

 

ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 4 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 83-90

ผู้แต่ง สมทรง โชติชื่น ,

 

โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านห้วยหินลาด ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2552

ชื่อเอกสาร เอกสารประกอบการประชุมแถลงผลงาน กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2551

ชื่อหนังสือ โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านห้วยหินลาด ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย

จำนวนหน้า 368 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 27 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University