การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 1,669 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 27 รายการ   
 

การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนาการผลิตข้าว

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง กู้เกียรติ สร้อยทอง ,

 

Big data คืออะไร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 7 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 6-7

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

กรมการข้าวจับมือกรมส่งเสริมการเกษตรเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านข้าวกับข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 3

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 10 หน้า 4-5

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

กรมการข้าวจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 4 ฉบับที่ (No.) 11 หน้า 4-7

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 4-5

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ก.เกษตรฯ ประกาศพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวปี 2559/60

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 4 ฉบับที่ (No.) 8 หน้า 8-11

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ก.เกษตรฯ ประกาศพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวรอบที่ 1 ปี 2559/60 จำนวน 76 จังหวัด พื้นที่ 54.80 ล้านไร่ คาดว่าจะได้ผลผลิต 22.89 ล้านตัน (ตอน 1)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 4 ฉบับที่ (No.) 9 หน้า 3

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ข้าวเป็นอาหารล้ำค่า ชาวนาคือคุณค่าของแผ่นดิน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 4 ฉบับที่ (No.) 9 หน้า 4-7

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 27 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University