ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 1,662 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ
 

งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2564 กับรูปแบบออนไลน์ครั้งแรกของประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 7 หน้า 165-167

ผู้แต่ง รณชัย ช่างศรี ,

 

เอกสารบันทึกประวัติศาสตร์ 100 ปี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2559

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

อาชีพทำนา: จะเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ทำได้อย่างไร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร เกษตรก้าวหน้า

ปีที่ (Vol.) 23 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 1-17

ผู้แต่ง ลัดดาวัลย์ กรรณนุช ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University