เกษตรทั่วไป

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 1,601 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 99 รายการ   
 

การลดต้นทุนการผลิตข้าว จังหวัดนครนายก

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

จำนวนหน้า 234 หน้า

ผู้แต่ง สมโรจน์ ประกอบบุญ , วรรณพรรณ จันลาภา ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 99 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University