เอกสารส่งเสริม / คู่มือเกษตรกร

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 1,669 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 30 รายการ   
 

ข้าว GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ทานตะวัน วรรธนะวลัญช์ , สมใจ แก้วสร ,

 

ผลิตภัณฑ์จากต้นกล้าข้าว

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

คู่มือเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน: การผลิตข้าวในระบบคุณภาพครบวงจร

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง สุกัญญา กองเงิน ,

 

คู่มือสำหรับการเกษตรยุคใหม่: ธรรมชาติของดินและปุ๋ย

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2558

ผู้แต่ง ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ , ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ ,

 

คู่มือชาวนาอาสา: ศัตรูข้าวในนาและการป้องกันกำจัด

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2556

ผู้แต่ง พรศิริ เสนากัสป์ , วิชชุดา รัตนากาญจน์ , วันทนา ศรีรัตนศักดิ์ , สุกัญญา อรัญมิตร , จินตนา ไชยวงศ์ , อรอนงค์ โคกสูงเนิน , ฮาดี สะมะลี ,

 

ไซโลน็อคดาวน์เพื่อชุมชน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ ไซโลน็อคดาวน์เพื่อชุมชน

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง ใจทิพย์ วานิชชัง , ผดุงศักดิ์ วานิชชัง , เพียงขวัญ วานิชชัง ,

 

คู่มือสำหรับการเกษตรยุคใหม่: ธรรมชาติของดินและปุ๋ย

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2555

ผู้แต่ง ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ , ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ ,

 

คู่มือสำหรับการเกษตรยุคใหม่: ธรรมชาติของดินและปุ๋ย

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2554

ผู้แต่ง ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ , ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ ,

 

ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวจีไอพันธุ์แรกของประเทศไทย

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2553

ผู้แต่ง ลัดดาวัลย์ กรรณนุช , นพรัตน์ ม่วงประเสริฐ , อัมรา เวียงวีระ , ลัดดา วิริยางกูร , วิไลลักษณ์ สุขปราการ , สำเริง แซ่ตัน , วัชรา ชำนาญวงศ์ , ทานตะวัน วรรธนะวลัญช์ , สุคนธ์ ท้วมมา , สมใจ แก้วสร ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 30 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University