ผลงานวิจัย

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 1,506 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,151 รายการ   
 

เสถียรภาพการให้ผลผลิตของข้าวลูกผสมสายพันธุ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พันธุ์ KUH1 และ KUH2

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ เสถียรภาพการให้ผลผลิตของข้าวลูกผสมสายพันธุ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พันธุ์ KUH1 และ KUH2

จำนวนหน้า 511 หน้า

ผู้แต่ง ภาคภูมิ เนตนิล , สุภาพร จันทร์บัวทอง , วีรชัย มัธยัสถ์ถาวร , เฉลิมพล ภูมิไชย์ , ประภา ศรีพิจิตต์ , ธานี ศรีวงค์ชัย ,

 

การประยุกต์เทคโนโลยีพลาสมาเพื่อกำจัดเชื้อโรคและยกระดับความงอกของเมล็ดพันธุ์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ชื่อหนังสือ การประยุกต์เทคโนโลยีพลาสมาเพื่อกำจัดเชื้อโรคและยกระดับความงอกของเมล็ดพันธุ์

จำนวนหน้า 317 หน้า

ผู้แต่ง สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ ,

 

การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์และการจำหน่าย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ชื่อหนังสือ การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์และการจำหน่าย

จำนวนหน้า 317 หน้า

ผู้แต่ง อารีรัตน์ ลุนผา ,

 

ศักยภาพของคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนซ์เปลือกเมล็ดในการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์พริกระหว่างการพัฒนา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ชื่อหนังสือ ศักยภาพของคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนซ์เปลือกเมล็ดในการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์พริกระหว่างการพัฒนา

จำนวนหน้า 317 หน้า

ผู้แต่ง กมลภัทร สมบุญ , ทัศนัย ชัยเพชร , พัชริน ตะริดโน , เฟิร์น อัครวงศ์ , ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ ,

 

การจำแนกพันธุ์ปาล์มน้ำมันโดยการวิเคราะห์โปรตีนสะสมในเมล็ดด้วยเทคนิค ultra-thin layer isoelectric focusing

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ชื่อหนังสือ การจำแนกพันธุ์ปาล์มน้ำมันโดยการวิเคราะห์โปรตีนสะสมในเมล็ดด้วยเทคนิค ultra-thin layer isoelectric focusing

จำนวนหน้า 317 หน้า

ผู้แต่ง อิศราภรณ์ อภิวัฒน์ , ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล , เฉลิมพล ภูมิไชย์ , ประกาย อ่อนวิมล ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,151 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University