ผลงานวิจัย

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 1,601 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,225 รายการ   
 

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข81

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 11 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 5-21

ผู้แต่ง ปัญญา ร่มเย็น , สุภาพร จันทร์บัวทอง , กัญญา เชื้อพันธุ์ , สุนันทา วงศ์ปิยชน , วัชรี สุขวิวัฒน์ , ปราณี มณีนิล , พีระพล ม่วงงาม , ชวลิต หาญดี , สำเริง สกุลสม , อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ , บังอร ธรรมสามิสรณ์ , ปรัชญา แตรสังข์ , เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม , กิตติมา รักโสภา , ประจักษ์ เหล็งบำรุง , ชวนชม ดีรัศมี , มุ่งมาตร วังกะ , ดวงกมล บุญช่วย , ชัยรัตน์ จันทร์หนู , เบญจวรรรณ พลโคต , ภมร ปัตตาวะตัง , สุนิยม ตาปราบ , กาญจนา กล้าแข็ง , กัลย์ฐิตา สวงโท ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,225 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University