ไม่ระบุ

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 1,662 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ
 

ชีวชนิดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคกลางและปฏิกิริยาต่อพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในพื้นที่

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ

ปีที่ (Vol.) 4 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 48-58

ผู้แต่ง ปรางค์นัดดา ประกอบนา , ปภพ สินชยกุล , วิชัย สรพงษ์ไพศาล , คณิตา เกิดสุข , อารยา บุญศักดิ์ , วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ ,

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

จำนวนหน้า 290 หน้า

ผู้แต่ง รณชัย ช่างศรี , กฤษณา สุดทะสาร , ปริชาติ คงสุวรรณ , พัชราภรณ์ รักชุม , ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์ , ธานี ชื่นบาน , วราภรณ์ วงศ์บุญ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University