ไม่ระบุ

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 1,635 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ
 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

จำนวนหน้า 290 หน้า

ผู้แต่ง รณชัย ช่างศรี , กฤษณา สุดทะสาร , ปริชาติ คงสุวรรณ , พัชราภรณ์ รักชุม , ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์ , ธานี ชื่นบาน , วราภรณ์ วงศ์บุญ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University