บทความในวารสาร

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 1,669 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 381 รายการ   
 

ชีวชนิดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคกลางและปฏิกิริยาต่อพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในพื้นที่

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ

ปีที่ (Vol.) 4 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 48-58

ผู้แต่ง ปรางค์นัดดา ประกอบนา , ปภพ สินชยกุล , วิชัย สรพงษ์ไพศาล , คณิตา เกิดสุข , อารยา บุญศักดิ์ , วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ ,

 

ทำไมข้าวหอมมะลิไทยจึงคว้ารางวัลข้าวที่ดีที่สุดในโลก ปี 2563

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 131-133

ผู้แต่ง รณชัย ช่างศรี ,

 

โอกาสของข้าวไทยในประเทศแคนาดา (มาถึงแล้ว)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 155-157

ผู้แต่ง รณชัย ช่างศรี ,

 

อีกก้าวของข้าว กข69 (ทับทิมชุมแพ)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 156-158

ผู้แต่ง รณชัย ช่างศรี ,

 

การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ต่อเชื้อรา Fusarium fujikuroi สาเหตุโรคถอดฝักดาบข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 144-154

ผู้แต่ง จุฬารัตน์ หน่อแก้ว , วันพร เข็มมุกด์ , โรเบิร์ต เจมส์ แมกกอฟเวิ่น , ชัยวัฒน์ โตอนันต์ ,

 

ฤดูปลูกและอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการผลิตข้าวพันธุ์ กข71 ในชุดดินบางน้ำเปรี้ยว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 551-559

ผู้แต่ง ฐปรัฏฐ์ สีลอยอุ่นแก้ว , ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ , แสงทิวา สุริยงค์ , นพดารา ฟักประเสริฐ ,

 

ผลของปัจจัยแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตของลิ้นจี่ในพื้นที่จัดสรรเพื่อการเกษตร อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 560-567

ผู้แต่ง สุธีระ เหิมฮึก , พีรพันธ์ ทองเปลว , เนตรนภา อินสลุด , วิชญ์ภาส สังพาลี , จุฑามาศ อาจนาเสียว , เกษตร สันติวงศ์ ,

 

มุมมองเรื่องการรับมือกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง โดย รองฯ นนทิชา วรรณสว่าง กรมการข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 8 หน้า 164-166

ผู้แต่ง รณชัย ช่างศรี ,

 

งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2564 กับรูปแบบออนไลน์ครั้งแรกของประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 7 หน้า 165-167

ผู้แต่ง รณชัย ช่างศรี ,

 

การตอบสนองของพันธุ์ข้าวต่อการเข้าทำลายของหนอนห่อใบข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารเกษตร

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 207-216

ผู้แต่ง รุ่งนภา วงษ์สกุล , วิภา หอมหวล , วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ , เยาวลักษณ์ จันทร์บาง , จิราพร กุลสาริน , คณิตา เกิดสุข ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 381 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University