บทความในวารสาร

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 1,601 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 320 รายการ   
 

พันธุ์ข้าวแข่งขันกับวัชพืชของไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 107-109

ผู้แต่ง รณชัย ช่างศรี ,

 

การใส่ปุ๋ยในนาข้าวเรื่องที่ชาวนาต้องเข้าใจ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 7 หน้า 103-105

ผู้แต่ง รณชัย ช่างศรี ,

 

การจัดการวัชพืชในนาข้าวอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 8 หน้า 115-117

ผู้แต่ง รณชัย ช่างศรี ,

 

เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 8 ฉบับที่ (No.) 7 หน้า 3

ผู้แต่ง กวิสรา ถ้วยทอง ,

 

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข81

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 11 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 5-21

ผู้แต่ง ปัญญา ร่มเย็น , สุภาพร จันทร์บัวทอง , กัญญา เชื้อพันธุ์ , สุนันทา วงศ์ปิยชน , วัชรี สุขวิวัฒน์ , ปราณี มณีนิล , พีระพล ม่วงงาม , ชวลิต หาญดี , สำเริง สกุลสม , อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ , บังอร ธรรมสามิสรณ์ , ปรัชญา แตรสังข์ , เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม , กิตติมา รักโสภา , ประจักษ์ เหล็งบำรุง , ชวนชม ดีรัศมี , มุ่งมาตร วังกะ , ดวงกมล บุญช่วย , ชัยรัตน์ จันทร์หนู , เบญจวรรรณ พลโคต , ภมร ปัตตาวะตัง , สุนิยม ตาปราบ , กาญจนา กล้าแข็ง , กัลย์ฐิตา สวงโท ,

 

อิทธิพลของ CaCl2 ที่มีผลต่อความทนเค็มของข้าวในระยะงอก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 11 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 68-79

ผู้แต่ง นงนุช จิรเสาวภาคย์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 320 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University