บทความในหนังสือ

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 1,669 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 1,150 รายการ    
 

ศักยภาพของคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนซ์เปลือกเมล็ดในการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์พริกระหว่างการพัฒนา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ชื่อหนังสือ ศักยภาพของคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนซ์เปลือกเมล็ดในการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์พริกระหว่างการพัฒนา

จำนวนหน้า 317 หน้า

ผู้แต่ง กมลภัทร สมบุญ , ทัศนัย ชัยเพชร , พัชริน ตะริดโน , เฟิร์น อัครวงศ์ , ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ ,

 

การจำแนกพันธุ์ปาล์มน้ำมันโดยการวิเคราะห์โปรตีนสะสมในเมล็ดด้วยเทคนิค ultra-thin layer isoelectric focusing

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ชื่อหนังสือ การจำแนกพันธุ์ปาล์มน้ำมันโดยการวิเคราะห์โปรตีนสะสมในเมล็ดด้วยเทคนิค ultra-thin layer isoelectric focusing

จำนวนหน้า 317 หน้า

ผู้แต่ง อิศราภรณ์ อภิวัฒน์ , ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล , เฉลิมพล ภูมิไชย์ , ประกาย อ่อนวิมล ,

 

การจำแนกความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 อย่างรวดเร็วด้วยการประมวลผลภาพถ่าย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ชื่อหนังสือ การจำแนกความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 อย่างรวดเร็วด้วยการประมวลผลภาพถ่าย

จำนวนหน้า 317 หน้า

ผู้แต่ง วันวิสาข์ พิมพ์เจริญ , ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล ,

 

การประเมินความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยการตรวจวัดเอทานอลอย่างรวดเร็วด้วยการสั่นสะเทือนของคลื่นอัลตราโซนิค

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ชื่อหนังสือ การประเมินความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยการตรวจวัดเอทานอลอย่างรวดเร็วด้วยการสั่นสะเทือนของคลื่นอัลตราโซนิค

จำนวนหน้า 317 หน้า

ผู้แต่ง ปาริฉัตร เจริญ , ธัญภัค รุ่งแสงชัยเจริญ , ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล ,

 

ผลของการคลุกและเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมีที่มีต่อการงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงภายใต้สภาวะอุณหภูมิต่ำ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ชื่อหนังสือ ผลของการคลุกและเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมีที่มีต่อการงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงภายใต้สภาวะอุณหภูมิต่ำ

จำนวนหน้า 317 หน้า

ผู้แต่ง ภาริณี เจียมเมืองปักษ์ , ธนพล ไชยแสน , ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล , จวงจันทร์ ดวงพัตรา ,

 

ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองภายใต้สภาวะอุณหภูมิต่ำ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ชื่อหนังสือ ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองภายใต้สภาวะอุณหภูมิต่ำ

จำนวนหน้า 317 หน้า

ผู้แต่ง กัณทิมา ทองศรี , จุฑามาศ ร่มแก้ว , จวงจันทร์ ดวงพัตรา , กนกวรรณ เที่ยงธรรม ,

 

การใช้สารบราสสิโนสเตียรอยด์ต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในสภาวะแห้งแล้ง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ชื่อหนังสือ การใช้สารบราสสิโนสเตียรอยด์ต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในสภาวะแห้งแล้ง

จำนวนหน้า 317 หน้า

ผู้แต่ง กัณทิมา ทองศรี , ภภัสสร วัฒนกุลภาคิน , ศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต , ฉันทนา คงนคร ,

 

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวพื้นนุ่มเพื่อตอบสนองตลาดข้าวเพื่อการส่งออก

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ชื่อหนังสือ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวพื้นนุ่มเพื่อตอบสนองตลาดข้าวเพื่อการส่งออก

จำนวนหน้า 317 หน้า

ผู้แต่ง วิไล ปาละวิสุทธิ์ ,

 

การติดเมล็ดและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีผลมาจากอุณหภูมิสูงในระยะเจริญพันธุ์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ชื่อหนังสือ การติดเมล็ดและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีผลมาจากอุณหภูมิสูงในระยะเจริญพันธุ์

จำนวนหน้า 317 หน้า

ผู้แต่ง มัณฑนา ปานศรีทอง , จุฑามาศ ร่มแก้ว , ชเนษฎ์ ม้าลำพอง , พรรณี ทองเกตุ , ชัยสิทธิ์ ทองจู ,

 

ผลของการให้ความร้อนด้วยคลื่นความถี่วิทยุที่มีต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตอง 1 ระหว่างการเก็บรักษา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ชื่อหนังสือ ผลของการให้ความร้อนด้วยคลื่นความถี่วิทยุที่มีต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตอง 1 ระหว่างการเก็บรักษา

จำนวนหน้า 317 หน้า

ผู้แต่ง สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ , ชวลิต อินทรพงษ์ , รัชรังสี รัชนิพนธ์ , ศรีสกุล ทำดี ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 1,150 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University